Så skete det! Spændende møde med Boligstyrelsen

ShhJegTalerMedMitCtsAnlaeg

For få måneder siden... eller i virkeligheden nok for et halvt år siden, kontaktede jeg vores Boligminister, Kaare Dybvad for at drøfte bygningsautomatik med ham. Omdrejningspunktet i min henvendelse var det nye tiltag i bygningsreglementet anno 10. marts 2020, som overordnet siger følgende:


"§ 298a Bygningsautomatik
I nye bygninger omfattet af § 260 med et dimensionerende varmebehov eller kølebehov over 290 kW skal der installeres bygningsautomatik til styring af de tekniske anlæg.

Stk. 2. I eksisterende bygninger omfattet af § 260 med et dimensionerende varmebehov eller kølebehov over 290 kW skal der installeres bygningsautomatik til styring af de tekniske anlæg, hvis det er teknisk gennemførligt og rentabelt, jf. § 275. Installationen skal være gennemført inden udgangen af 2025."


Jeg ved det... lidt kedeligt lovstof... OG DOG! For dette er faktisk et vigtigt skridt mod en bedre verden. "Hvordan det?" - tænker du måske. Jo... for med dette kommer bygningsautomatik endnu mere i fokus, hvilket efter min mening er meget vigtigt ift. at løse nogle af vores mest afgørende samfundsmæssige udfordringer. Det handler ikke om Donald Trump, og Corona gider jeg heller ikke trætte dig med. Det handler selvfølgelig om Klimaet!

Det er måske nok også lidt kedeligt, så lad os i stedet tale om den langt mere interessante bygningsautomatik 😂
Bygningsautomatik kan skabe værdi på flere måder, men det stiller krav til måden, hvorpå vi bruger denne smarte teknologi. Der er tre værdiskabelser som bygningsautomatik, og herunder CTS-anlæg, kan afstedkomme:

  1. Reduceret energiforbrug
  2. Forbedret komfort
  3. En nemmere hverdag som driftsansvarlig

Værdi 1 er selvfølgelig noget der tilgodeser klimaet, samt vores pengepung. Værdi 2 er godt for brugerne og værdi 3 er godt for den driftsansvarlige og i sidste ende også økonomien ligesom etteren. MEN!!! Som jeg tidligere har nævnt i andre blogindlæg.

Bygningsautomatik skaber kun værdi hvis den bruges korrekt og aktivt i den daglige drift.

Tilbage til det nye tiltag i bygningsreglementet, og mit spændende møde med Boligstyrelsen. I EU har man erkendt at tilstedeværelsen af bygningsautomatik i en bygning tilgodeser energiforbruget, og dermed også klimaet. Og det er som sagt skønt med denne erkendelse, for det øger fokus på vores elskede bygningsautomatik. Problemet er blot at bygningsautomatik IKKE tilgodeser energiforbruget...hov hov!...vent lidt... medmindre denne automatik bruges korrekt og aktivt i dagligdagen. Faktisk har vi set eksempler på, at CTS-anlæg (red. bygningsautomatik) ofte øger energiforbruget, hvis ikke der arbejdes regelmæssigt med det. Jeps... det er korrekt! Det øger energiforbruget, skader komforten og skaber kun flere hovedpiner for den driftsansvarlige, hvis ikke der kastes kærlighed ind i disse anlæg i den daglige drift. Derfor var mit møde med Boligstyrelsen så vigtigt.

"Problemet er blot at bygningsautomatik IKKE tilgodeser energiforbruget"

Hos boligstyrelsen har man nemlig vedtaget dette EU-forslag, samt kopieret indholdet, således samme anbefalinger gælder i Danmark. Og det er godt! Vi ska bare huske at minde hinanden om, at dette kun er en del af vejen. Vi SKAL huske at dedikere ressourcer til driften af vores bygningsautomatik, for ellers er alt arbejdet med etableringen heraf 100% spildt.

Mødet gik over alt forventning, og der er enorm opbakning fra Styrelsen ift. at bevidstgøre vigtigheden af dette emne. Et frø er sået og jeg er sikker på, at der vil opstå positive effekter heraf, i kølevandet af mødet. I hvert fald glæder det mig at vide, at der også hos de øverste instanser arbejdes fokuseret med dette vigtige emne, og at man også her har erkendt at vi spilder hinandens tid, hvis vi bilder os ind, at den gode løsning kommer af sig selv.

Så her er en bøn til alle bygningsejere, bygherrer, hoved entreprenører m.fl. 

Fortsæt det fokuserede arbejde med at skabe de gode løsninger i danske bygninger, men husk også at disse skal driftes når nøglerne overdrages til den driftsansvarlige. Ved at skabe den gode CTS-løsning, ved bl.a. at tænke driften ind i etableringsfasen, for så efterfølgende at kaste kærlighed ind i bygningsautomatikken i dagligdagen, så har vi en model der skaber maksimal værdi nu og ind i fremtiden. Og det er altså ikke småpenge vi taler om her; minimum 10% i energireduktion, hvis man drifter sin bygningsautomatik med omtanke.

"minimum 10% i energireduktion, hvis man drifter sin bygningsautomatik med omtanke."

CORONA -  EN UNIK MULIGHED FOR EFTERUDDANNELSE

Jeg beklager... jeg kommer alligevel lidt ind på Corona-snakken. Jeg er et menneske der ynder at se glasset værende halvt fyldt. Livet er kort og vi skal nyde alle minutter af vores rejse. Også selvom et Coronavirus gør det en smule svært at se lyset. Jeg synes vi skal forsøge at bruge en sådan krise til vores fordel, og dermed gør et Corona-virus til en ven.

arhh Andreas??!!... rolig... inden du nu smider mig på porten, så giv mig tid til at forklare.

Mange af os er sendt hjem for at arbejde, og andre kan ikke fylde deres tid ud med de sædvanlige gøremål. Dette er for mig at se en unik mulighed for, at lade sig kompetenceudvikle. Normalt har vi en travl hverdag, hvor efteruddannelse ikke er en mulighed pga. manglende tid, men for mange er der nu tid. Måske er det ikke så nemt at mødes, men dette er ikke en hindring. Med muligheder for online undervisning mm. er der absolut ingen udfordringer i at udvikle de små grå. Brug tiden fornuftigt, og gør dig selv og dine kollegaer endnu skarpere i drift og etablering af bygningsautomatik, så I er endnu mere beredte på at håndtere opgaverne når hjulene igen ruller uden Corona-virus. På den måde blive det hele bare lidt nemmere og dermed også sjovere.

Læs mere om efteruddannelse her, eller giv mig et kald hvis I gerne vil udnytte tiden til kompetenceudvikling. Det er både nemt, enkelt og økonomisk overkommeligt.

Læs mere om efteruddannelse i CTS-anlæg her


P.S.: Hvis du ønsker det flotte skilt på billedet ovenfor, så det kan hænge på din dør, så send os en mail med navn og adresse på kontakt@expero.dk. Vi sender det til dig kvit og frit.

 

Ha' en vidunderlig dag!


De varmeste efterårshilsner

Andreas Pape Kjærsgaard
Kursusleder | Direktør | Grundlægger af Fællesskabet for Bæredygtig Bygningsdrift™
Hoved: (+45) 32 13 42 22 | Direkte: (+45) 61 67 42 22 | andreas@expero.dk | www.expero.dk

Fællesskabet for Bæredygtig Bygningsdrift

EXPERO ApS | Vejlsøvej 51 | DK-8600 Silkeborg | CVR.: 38230492

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!